Detta kan du jobba med hos oss

På FRA kan du jobba antingen inom vår kärnverksamhet med signalunderrättelser eller cyberverksamhet, eller inom stödverksamheten med IT/teknik, verksamhetsstöd eller ledningsstöd.

Jobba med cyberverksamhet

Vill du bidra med skydd till Sveriges mest skyddsvärda verksamheter och vara en del av vårt nationella cyberförsvar?

Är du intresserad av att jobba med cyberverksamhet? Vi har tjänster som informationssäkerhetsspecialist, IT-säkerhetsanalytiker, nätverksanalytiker, systemutvecklare, systemadministratör och kryptolog för att nämna några.

Inom cyberverksamheten jobbar vi med att identifiera, analysera och följa angripare som genomför avancerade IT-angrepp från utlandet. Vi genomför även IT-säkerhetsanalyser och andra åtgärder till stöd för IT-säkerheten på andra statliga myndigheter och statligt ägda bolag. I nära samarbete med Säkerhetspolisen bidrar vi till skyddet av samhällsviktig verksamhet.

Vi som arbetar inom cyberområdet på FRA har bland annat kunskaper i informationsteknologi, informationssäkerhet och kryptologi. Dessa kompetenser bidrar alla till de spännande idéer och lösningar som är nödvändiga för att vi ska lyckas bygga upp ett effektivt svenskt cyberförsvar.

Testa dig med unika uppgifter – gör våra cyberchallenges

Funderar du på att jobba inom vår cyberverksamhet? Vi ställs dagligen inför nya utmaningar och drivs av att göra svåra problem enkla att förstå. Våra cyberchallenges ger dig en inblick i hur spännande, utvecklande och roligt det kan vara att jobba på FRA.

Här hittar du de tekniska utmaningarna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jobba med underrättelseverksamhet

Vill du arbeta med signalspaning och underrättelser och vara med och bidra till unik kunskap om sådant som påverkar Sveriges utrikes- och försvarspolitik?

Om du vill arbeta med underrättelseverksamhet hos FRA så kan du exempelvis arbeta som underrättelseanalytiker med fokus på teknik, språk eller relevanta ämneskunskaper, operatör för inhämtning och analys av trafik- och dataflöden, utvecklingsledare med inriktning på kravställning av teknik eller som samverkansperson.

Vårt arbete med signalunderrättelser ger våra uppdragsgivare underrättelser om omvärlden. Vår signalspaning riktas mot utländska förhållanden och kan ge unik kunskap om sådant som påverkar Sveriges utrikes- och försvarspolitik.

Här produceras många av de underrättelser som ger den svenska regeringen och andra mottagare viktig information till stöd för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Det kan gälla kunskap om krig och konflikter utomlands, politiska eller militära förhållanden, eller annat som är av intresse för Sveriges säkerhet och integritet.

Jobba med IT/teknik

Vill du jobba på en ovanligt teknikintensiv arbetsplats där du med dina kollegor förser hela myndigheten med den teknik och de system som vår verksamhet behöver?

Om IT/teknik är ditt område så kan du jobba som systemutvecklare, systemadministratör, systemintegratör, nätverkstekniker och supporttekniker för att nämna några. Hos oss finns en ovanligt omfattande kunskapsbas med expertis inom allt från radio- och satellitteknik till den digitala världen. Det är en inspirerande och lärorik miljö för dig med ett genuint teknikintresse.

Vi som arbetar med teknik förser hela myndigheten med den teknik och de system som vår verksamhet behöver inom signalspaning, cyberförsvar och stödfunktioner. Vi ansvarar för många system, både äldre och de som ligger i teknikens framkant. Och vi är med i systemens hela livscykel, vilket innefattar anskaffning, utveckling, produktionssättning, drift och avveckling. Vi bevakar också den tekniska utvecklingen i omvärlden för att ligga steget före.

Jobba med verksamhetsstöd

Vill du vara med och utgöra ryggraden för vår myndighet?

På FRA har vi ett stort och viktigt verksamhetsstöd som ansvarar för att allt runt omkring kärnverksamheten fungerar, så att den har de förutsättningar den behöver. Här kan du till exempel arbeta som controller, handläggare inom säkerhetsskydd eller lön, drifttekniker, upphandlare, registrator eller inom HR.

Vi ser också till att infrastrukturen på myndigheten fungerar med tjänster inom restaurang, fastighet, drift, lokalvård och kontorsservice. Här kan du jobba i en spännande miljö med uppdrag som ingen annan arbetsgivare kan erbjuda inom dessa frågor.

Din roll inom dessa områden är nödvändig och avgörande för att säkerställa att alla delar av myndigheten fungerar sömlöst och effektivt.

Jobba med ledningsstöd

Vill du jobba med myndighetsövergripande och strategiska frågor?

Är du kommunikatör, jurist, administratör eller handläggare? Vår myndighetsledning har till sin hjälp ett ledningsstöd som arbetar med stabsuppgifter och andra centrala frågor.

Ledningsstödet fungerar som en vital länk mellan myndighetsledningen och övriga organisationen, särskilt när det gäller myndighetsövergripande och strategiska frågor. Ledningsstödets arbete innefattar planering, samordning, uppföljning och kommunikation, vilket är avgörande för att säkerställa att myndighetens övergripande mål och visioner förverkligas på bästa möjliga sätt. Här samordnas också olika externa samarbeten.

Dekorationsbild bestående av stilistiska vågor