Regelverk

Signalskyddsverksamhet regleras främst av Försvarsmaktens föreskrifter som bland annat innehåller säkerhetsmässiga krav, genomförande av signalskyddsutbildningar och drift av signalskyddstjänst.

Ett gemensamt regelverk

Det viktigaste och mest övergripande regelverket är Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten (FFS 2021:1), vilket är ett gemensamt regelverk för signalskydd. Föreskrifterna gäller alla verksamhetsutövare som nyttjar signalskydd och reglerar hur signalskyddstjänst – verksamhet som syftar till att förhindra obehörig insyn i och påverkan av telekommunikations- och IT-system med hjälp av kryptografiska metoder och övriga signalskyddsåtgärder – ska bedrivas. Detta omfattar allt från hur nycklar och materiel ska förvaras och hanteras till hur utbildning ska genomföras.

De säkerhetsmässiga krav som Försvarsmakten meddelar kan vara i form av godkännanden, instruktioner, manualer eller övriga skrivelser som reglerar säkerheten kring ett signalskyddssystem.

Genom att följa föreskrifterna säkerställs styrkan i signalskyddssystemet. Alla länkar i kedjan blir lika starka.

Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten Pdf, 585 kB, öppnas i nytt fönster.

Andra viktiga föreskrifter

Andra viktiga föreskrifter som reglerar signalskydd är säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen. Även offentlighets- och sekretesslagen har betydelse för signalskyddet då den bl.a. reglerar myndigheters registrering och övrig hantering av allmänna handlingar.