Cyber­försvar

Enheter som är uppkopplade till internet går att hacka sig in i. Det är bara en fråga om tid, kompetens och resurser.

Man med en bärbar dator i ett mörkt rum framför en bildskärm med datakod. Klicka på bilden för att få den förstorad.

Bakom många av de mest avancerade angreppen står stater och statsunderstödda organisationer och dessa utgör ett av de allvarligaste cyberhoten mot Sverige. FRA:s förutsättningar för att bidra till ett starkt svenskt cyberförsvar är mycket goda. Tack vare signalunderrättelseverksamhet har vi förmåga och lång erfarenhet att upptäcka och följa de mest avancerade angriparna.

Ett angrepp kan bestå av skadlig kod, som har till uppgift att ta sig in i ett system och påverka det. Oftast handlar det om att skapa en öppning i ett system och successivt börja hämta ut information. Till skillnad mot överbelastningsattacker, som märks tydligt och skapar mycket uppmärksamhet, så är den här typen av angrepp utformade för att inte upptäckas. De kan finnas i systemen under lång tid och stjäla lite information i taget för att inte varningssystemen ska reagera.

Ett annat syfte för angriparen kan vara att skaffa information om sårbarheter för att förbereda ett framtida angrepp. Det är en del i den hybridkrigföring som kommer allt bli allt vanligare i framtiden. För att få ett övertag i en konflikt mot ett annat land behövs idag inga konventionella vapen. Det kan räcka att slå ut kraftförsörjning, vatten och avlopp, banker och kommunikationer i några dagar. Eftersom många samhällsviktiga system är uppkopplade idag så är detta möjligt att åstadkomma via cyberangrepp.  

Högspänningsställverk, används för att styra en strömkrets och skydda elektrisk utrustning. Klicka på bilden för att få den förstorad.