Avancerade IT-an­grepp på det mest skydds­värda

Till det mest skyddsvärda hör den centrala statsledningen, det vill säga regeringen, departement och myndigheter.

Riksdagshuset från väster, Helgeandsholmen

Här finns samlad information om landets beslutsfattande och planer. Om främmande makt vill skaffa sig ett övertag inför till exempel en utrikespolitisk eller ekonomisk förhandling så är det hit angreppen riktas – direkt och indirekt.

Försvar och försvarsindustri

Syftet med angreppen kan också vara att hitta information om Sveriges försvarsförmåga och vår planering i händelse av en uppblossande konflikt. Militär verksamhet och den industri som levererar till försvaret är självklara mål för att ta reda på hur en nation skulle försvara sig vid ett angrepp och för att hitta eventuella sårbarheter, så att det egna landets militär kan få ett övertag. Andra viktiga mål för en främmande makt är kritisk infrastruktur som till exempel vatten- och elförsörjning, kommunikationer, sjukvård samt bankverksamhet.

Ekonomiska mål

Även privata företag och forskningsinstitutioner är utsatta för cyberangrepp. Här är syftet oftast att stjäla patent, forskningsresultat eller industrihemligheter som kan utnyttjas för att skapa ekonomiska fördelar för det egna landet. Genom att stjäla den information som behövs inom ett visst område så kan ett land lansera nya produkter eller tjänster utan att behöva satsa tid och resurser på forskning och utveckling.

Hotar Sveriges säkerhet, ekonomi och demokrati

Sammanfattningsvis kan man säga att cyberområdet får en allt större betydelse för ett lands säkerhet och integritet och har mer och mer börjat betraktas som den femte militära arenan, jämte hav, land, luft och rymden. Kan ett land inte försvara sina informationssystem hotas dess säkerhet, ekonomi och demokrati.