Lagstiftning

FRA:s verksamhet regleras i lagstiftning. Här finner du en lista på några av de lagar och förordningar som gäller för vår verksamhet.

Lagbok och paragraftecken

Underrättelseverksamheten

FRA:s instruktion och regleringsbrev

Behandling av personuppgifter

Följande lag och förordning styr FRA:s behandling av personuppgifter i underrättelse- och utvecklingsverksamheten:

Behandling som FRA utför inom informationssäkerhetsområdet omfattas av följande lag och förordning:

Behandling av personuppgifter i all annan verksamhet på FRA styrs av Dataskyddsförordningen