Underrät­tel­ser

Omvärlden är FRA:s arena. Det som sker i utlandet, ibland nära oss ibland längre bort, är den verklighet som vi arbetar med.

Utvecklingen i omvärlden har gått i en riktning av ökad osäkerhet och svårförutsägbarhet. Det i sin tur ökar behovet av information och beslutsunderlag från FRA på det säkerhetspolitiska området. Vi spelar i dag en viktig och alltmer efterfrågad roll för att rapportera om det som sker.

FRA förser regeringen och övriga uppdragsgivare med information om utländska förhållanden. Det kan till exempel handla om militär förmåga i andra länder, utvecklingen i krigs- och konfliktregioner eller hur IT-angrepp sker i det globala nätet.

Våra spanings- och bearbetningsmetoder utvecklas kontinuerligt för att möta de omvärldsförändringar som sker. Det betyder att vi hela tiden måste försöka ligga steget före så att vi inte bara ser till dagens underrättelsebehov, utan också kan möta framtidens utmaningar.

Exempel på sådant som FRA rapporterar om kan vara:

  • information om militär förmåga hos andra länder
  • stöd till svenska militära insatser utomlands
  • internationell terrorism
  • IT-angrepp från utlandet mot känsliga samhällsfunktioner i Sverige.

FRA:s underrättelserapportering omfattas av sekretess. Därför har vi svårt att berätta exakt vad vi åstadkommer.

På vår sida om FRA:s historia har vi dock några historiska exempel på vad vi gjorde under andra världskriget. De kan ge en indikation på vilka typer av underrättelser man kan få fram genom signalspaning, även om hotbilden och underrättelseområdena i dagens globaliserade värld är betydligt bredare.

Läs mer om FRA:s historia