• Organisation

FRA är en så kallad enrådsmyndighet. Det innebär att myndigheten leds av en generaldirektör som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet.

Organisationsskiss, organisationsschema

Organisationsskiss för FRA.

FRA:s myndighetsledning består av generaldirektör och överdirektör.

Björn Lyrvall, generaldirektör. Klicka på bilden för att förstora den.
Charlotta Gustafsson, överdirektör. Klicka på bilden för att förstora den.

Björn Lyrvall är generaldirektör och Charlotta Gustafsson är överdirektör för FRA.

Chefsjuristen har ett övergripande ansvar för att FRA:s verksamhet bedrivs i enlighet med lag och annan författning.

Ledningsstödet arbetar främst med planering, samverkan och annat stöd till myndighetsledningen och chefsjuristen.

Internrevisorn ansvarar för att granska och lämna förslag till förbättringar av FRA:s process för intern styrning och kontroll.

Därutöver finns fyra avdelningar: avdelningen för signalunderrättelser, avdelningen för cyberverksamhet, avdelningen för teknik och avdelningen för verksamhetsstöd.

  • Avdelningen för signalunderrättelser ger våra uppdragsgivare underrättelser om omvärlden. Vår signalspaning riktas mot utländska förhållanden och kan ge unik kunskap om sådant som påverkar Sveriges utrikes- och försvarspolitik.
  • Avdelningen för cyberverksamhet bidrar med skydd till Sveriges mest skyddsvärda verksamheter och är en del av vårt nationella cyberförsvar.
  • Avdelningen för teknik förser hela myndigheten med den teknik och de system som vår verksamhet behöver inom signalspaning, cyberförsvar och stödfunktioner.
  • Avdelningen för verksamhetsstöd på FRA ansvarar för att allt fungerar runt omkring så att vår kärnverksamhet har de förutsättningar den behöver.

I organisationen ingår även ett integritetsskyddsråd som följer hur FRA tar hand om integritetsfrågorna. Ledamöterna i rådet tillsätts av regeringen.