Tillstånd, kontroll och granskning

Signalspaning regleras av signalspaningslagen Länk till annan webbplats. som bland annat anger för vilka ändamål signalspaning får användas. Bland annat handlar det om att kartlägga yttre militära hot, internationell terrorism eller för att skydda svenska militära eller humanitära insatser.

För varje uppdrag FRA får måste myndigheten begära tillstånd från Försvarsunderrättelsedomstolen för att få inhämta information. Domstolen bedömer om spaningen är förenlig med vad som anges i lagstiftningen och att den ligger i linje med FRA:s inriktningar. Det är först efter att tillstånd meddelats som FRA får påbörja inhämtning av information.

Verksamheten på FRA granskas löpande av Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun). Kontroller görs regelbundet av olika aspekter av verksamheten och att den följer regelverket.

FRA granskas även av Integritetsskyddsmyndigheten, som främst granskar hanteringen av personuppgifter.