Kom igång

Organisationer, företag och myndigheter som i någon form hanterar information som en tillgång i sin verksamhet, kan använda sig av signalskydd som en av flera skyddsåtgärder. Om er organisation behandlar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i er verksamhet kan ni behöva skapa en signalskyddsorganisation.

Närbild på hand som trycker Enter på det numreriska tangentbordet

Vad är en signalskyddsorganisation?

I första hand är det myndigheter, regioner, kommuner, företag och organisationer som har behov av att kunna samverka på ett säkert och tillförlitligt sätt som behöver ha en signalskyddsorganisation. En grundläggande förutsättning för att säkert och effektivt kunna använda systemet är att alla användare, på alla nivåer, har kunskap och behörighet att göra detta. De roller inom en organisation som oftast berörs av signalskydd är personalchefer, handläggare, samordnare, projektledare, sakkunniga, experter och processledare.

Nedan visas övergripande hur processen för att bli signalskyddsorganisation går till, vilka steg ni behöver ta er igenom och anpassning av er organisation.

Bild som illustrerar de tolv stegen som krävs för att bilda en signalsyddsorganisation vilka beskrivs nedanför denna illustration. Klicka på bilden för att se den större.

Klicka på bilden för att se den större.

1. Behovsutredning

Starta med att inventera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i er säkerhetskänsliga verksamhet för att bestämma nivå av säkerhetsskyddsklass. Definiera sedan vilka typer av information ni hanterar. Tal, text och/eller dataöverföring? Olika informationstyper kräver olika krypto- eller signalskyddssytem. Definiera också vilka andra myndigheter och organisationer ni ska utbyta information med.

2. Möte med MSB

Under detta inledande möte med MSB får ni mer information om signalskydd och processen att bli signalskyddsorganisation. Ni skriver även avtal med MSB om att bli signalskyddsorganisation.

3. Planeringsmöte

Planeringsmöte med FRA för guidning och utredning av vilken utrustning, nycklar, certifikat, utbildning m.m. som er organisation behöver. Checklista med vad ni behöver göra under processen för att bli en signalskyddsorganisation skickas ut inför mötet.

4. Hemställan till MSB

Blankett för hemställan om signalskyddsmaterial begärs hos MSB.

5. Anmälan till utbildningar

Anmälan till utbildningar för signalskyddschef och nyckelhandläggare.

6. Etablera säkerhetsskydd

Påbörja arbetet med att etablera säkerhetsskydd. Se över vad organisationen behöver i form av säkerhetsskåp, dokumentförstörare, larm m.m.

7. Gå utbildning

Utbildning för signalskyddschef och nyckelhandläggare.

8. Etablera signalskyddsorganisation

I signalskyddschefsutbildningen ingår att lära sig hur man skriver instruktionen.

9. Materielbeställningar

Se sidan om Beställningar genom att klicka på denna länk. En driftsättningsskrivelse behövs produceras när en verksamhet ska driftsätta en signalskyddsnyckelserie. Den innehåller till exempel information om hur beställning av signalskyddsnycklar sker.

10. Utbildning användare

Utbildning för övriga användare.

11. Leverans

Beställt materiel levereras från FRA. Tänk på att endast behörig person kan ta emot leveranser, i annat fall krävs fullmakt.

12. Driftsättning

Vid behov kan FRA:s Kryptoservice bistå vid installation och driftsättning av materiel.