Kom igång

Organisationer, företag och myndigheter som i någon form hanterar information som en tillgång i sin verksamhet, kan använda sig av signalskydd som en av flera skyddsåtgärder. Om er organisation behandlar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i er verksamhet kan ni behöva skapa en signalskyddsorganisation.

Närbild på hand som trycker Enter på det numreriska tangentbordet

Vad är en signalskydds­organisation?

I första hand är det myndigheter, regioner, kommuner, företag och organisationer som har behov av att kunna samverka på ett säkert och tillförlitligt sätt som behöver ha en signalskyddsorganisation. En grundläggande förutsättning för att säkert och effektivt kunna använda systemet är att alla användare, på alla nivåer, har kunskap och behörighet att göra detta. De roller inom en organisation som oftast berörs av signalskydd är personalchefer, handläggare, samordnare, projektledare, sakkunniga, experter och processledare.

På MSB:s webbsida ”Signalskydd – en introduktion (webbkurs) Länk till annan webbplats.” finns en introduktions­utbildning som ger dig grundläggande kunskap om signalskydd och hur man bygger en signalskydds­organisation.