Nycklar, aktiva kort och certifikat

Nycklar, kort och certifikat utgör grunden för säker informationshantering och kryptering. Du beställer dessa av FRA efter att en behovsutredning har gjorts i samråd med oss.

Illustration som beskriver processen för framtagande av nyckelserie. Behov, utbildning, uppläggning, driftsättning, utskick och beställning.

Klicka på bilden för att se den större.

Nycklar – för signalskyddssystemets grundläggande säkerhet

Signalskyddsnycklar ingår som en av de viktigaste komponenterna i ett signalskyddssystem. Nycklarna behövs för att genom kryptering av text eller andra data göra meddelandet oläsligt för obehöriga.

Produktion av signalskyddsnycklar får enbart ske i utrustning och med programvara och metoder som godkänts av Försvarsmakten.

För varje nyckelserie finns en nyckelansvarig verksamhetsutövare (NaV). NaV ansvarar operativt och administrativt för nyckelserien och beslutar bland annat om spridning samt hanterar eventuella incidenter.

Aktiva kort och certifikat

Aktiva kort och certifikat används för säker identifiering av användare vid behörighetskontroll (autentisering) i de olika systemen. Vissa aktiva kort är dessutom avsedda att användas för äkthetskontroll (digital signatur) av meddelanden. De fungerar också som bärare av data, främst signalskyddsnycklar.

Civila verksamhetsutövare som saknar system för beställning av signalskyddsnycklar, aktiva kort och certifikat kan beställa via FRA som då agerar ombud.

Beställningsblanketter för nycklar, aktiva kort och certifikat hittar du under fliken beställningar.

För mer information om nycklar, aktiva kort och certifikat, kontakta FRA:s kryptoservice.
Telefon: 010-557 41 90
E-post: signalskydd@fra.se

Beställning av materiel

Blanketter för beställning av nycklar, kort och certifikat hittar du under fliken Beställningar.