Utveckling och utbildning i fokus

För oss är det en prioritet att alla medarbetare ges rätt förutsättningar för ett långt, hållbart och utvecklande yrkesliv. Med våra initiativ inom kompetensutveckling vill vi möjliggöra för våra medarbetare att utföra sina uppgifter på bästa sätt och samtidigt trivas och må bra på jobbet.

Vårt uppdrag förändras i takt med omvärlden. Det gör det extra viktigt för oss att ge medarbetare utrymme och rätt verktyg för att kontinuerligt utmanas och lära sig mer. Den viktigaste utvecklingen sker i samarbete med kollegor under arbetets gång, men vi erbjuder också en rad andra initiativ och forum för att höja kompetensen hos våra medarbetare. Vår ambition att ge dig rätt stöd för att du ska kunna göra det bästa av din kunskap och din erfarenhet. Men för att du ska nå din fulla potential behöver du själv hitta din drivkraft och vilja att vässa din kompetens.

Många trivs på FRA just för att det finns så många kunniga och kompetenta kollegor. Hos oss finns en unik samlad kunskapsbas och en expertis som få arbetsgivare kan erbjuda. Som medarbetare får du förmånen att lära dig av de bästa och dela med dig av din kompetens och dina erfarenheter.

Möjligheter till kompetensutveckling

FRA ger dig stöd och hjälp att hitta rätt utbildningar – oavsett om de är centrala, nischade, interna eller externa. Här finns alla förutsättningar att lära dig mer inom ditt specialområde för att bli ännu bättre på det du brinner för.

Utbildningar

Som nyanställd får du bredda din kompetens direkt. Alla som börjar på FRA går en omfattande introduktionsutbildning som ger större förståelse för uppdraget och hjälper dig in i verksamheten.

Eftersom FRA:s uppdrag är unikt sker en stor del av utbildningarna i intern regi, men det finns också möjlighet att med hjälp av HR hitta specifika utbildningar externt. Dessutom bjuder vi kontinuerligt in till föreläsningar som hålls av såväl våra egna medarbetare som externa inspirationsföreläsare.

Studera

Väljer du att studera på fritiden inom något område som är relevant för dina arbetsuppgifter, finns möjlighet till ekonomiskt bidrag från FRA. För vissa utbildningar kan det även bli aktuellt att studera på annan ort eller utomlands.

Chefs- och ledarprogram

Vi vill vara säkra på att alla FRA:s chefer och ledare får rätt förutsättningar, så att de både kan utveckla sig själva och sina medarbetare. Därför erbjuder vi ett skräddarsytt chefs- och ledarprogram.

Rörlighet och rotation

Vi värdesätter medarbetare som vill utvecklas och utmanas, och ser intern rörlighet som något positivt. Många av våra medarbetare får varje år möjlighet att byta tjänst inom myndigheten, och på så vis fortsätta utvecklas professionellt.

Utvecklingstjänstgöring hos någon av våra systermyndigheter är ett annat sätt att kompetensutvecklas. Det ger möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter med kollegor i liknande verksamhet, som du sedan har nytta av när du kommer tillbaka till din ordinarie tjänst.

Dekorationsbild bestående av stilistiska vågor