Krig och konflikter

Det pågår ett stort antal väpnade konflikter i vår omvärld.

Soldat i närbild bakifrån som siktar med sitt vapen ut över ett disigt landskap

FRA koncentrerar sig på konflikter och krig med direkt eller indirekt koppling till Sverige, till stöd för regeringens utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik. I skuggan av de krigs- och konfliktzoner som får stor massmedial uppmärksamhet pågår även andra skeenden och händelser som vi följer.

Historien visar att lokala och regionala konflikter på avstånd kan utvecklas till internationella kriser, med konsekvenser även för Sverige och svensk säkerhet. Inte minst kan konflikter leda till att terrorism sprider sig och blir ett hot mot svenska civila och militära intressen.

Genom signalspaning kan vi exempelvis följa förflyttningar av militära förband och stridsaktivitet i konfliktområden, men också bevaka utvecklingen långsiktigt. På så sätt får våra uppdragsgivare egen underrättelseinformation om sådant som det annars skulle vara svårt att få fram trovärdig information om.

Några exempel på frågeställningar som FRA följer är: vapenleveranser, truppförflyttningar och styrkeförhållanden gällande olika militära grupperingar i krigs- och konfliktområden samt vilka länder det är som försöker utveckla kemiska vapen eller kärnvapen.

Många länder har program för massförstörelsevapen. Det kan vara svårt att på basis av öppen information veta hur långt de kommit och vilka ambitioner de har med dessa program. En del av de länder som försöker utveckla olika typer av massförstörelsevapen har inte all den teknologi de behöver. Det är inte ovanligt att ett sådant land försöker kringgå beslutade sanktioner och skaffa sig materiel eller kompetens genom att utnyttja mellanhänder och bulvaner. FRA kartlägger även sådana skeenden.