Incidentrapportering

En signalskyddsincident innebär att signalskyddsutrustningen på något sätt har skadats, manipulerats eller förlorats. I den lokala signalskydds­instruktionen ska det framgå hur man går tillväga vid en misstänkt signalskydds­incident. Det är viktigt att omgående anmäla en incident till signalskyddschefen.

Nyckelincident  arrangerad - signalskyddsnyckel kvarlämnad vid fikaautomat

Olika signalskyddsincidenter

Signalskyddsincidenter kan indelas i tre huvudgrupper:

  1. Nyckelincident innebär t.ex. att någon obehörig kan ha tagit del av signalskyddsnyckeln, att signalskyddsnyckeln är borttappad, att en förpackning är bruten eller att det skett en otillåten kopiering.
  2. Materielincident kan vara en bruten eller skadad plombering, manipulation eller förlust av materiel.
  3. Incident med aktiva kort/mjuka certifikat kan vara att ett aktivt kort eller en CD med certifikat förlorats eller inte kan återfinnas, alternativt har manipulerats eller att obehörig kan antas ha haft tillgång till kortet.

Mallar för rapportering

Mall nyckelincident Pdf, 30.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Mall incident aktiva kort Pdf, 631.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Felanmälan TAK och TEID Pdf, 723.5 kB, öppnas i nytt fönster.