FRA:s historia

FRA bildades 1942, när delar ur Försvarsstaben som arbetat med signalspaning och kryptoforcering avskildes till en självständig myndighet.

De framgångar man haft under den tidiga delen av andra världskriget bidrog till att organisationen vuxit så mycket att den inte längre rymdes inom Försvarsstaben.

1 juli 1942 bildades FRA officiellt som självständig myndighet, med namnet Försvarsväsendets Radioanstalt. FRA:s anläggning på Lovön började byggas 1942 och stod inflyttningsklar 1943.

Andra världskriget

Under andra världskriget var FRA:s rapportering ett viktigt stöd för den svenska statsledningen i deras strävanden att hålla Sverige utanför kriget.

FRA avkodade ett antal länders krypterade meddelanden, men den viktigaste framgången var den mot den tyska så kallade G-skrivaren. Efter Tysklands invasion av Norge våren 1940 hade Tyskland begärt tillstånd att använda telegrafkablar genom Sverige, vilket de fick. Sverige såg då chansen att tappa av den tyska telegramtrafiken och ta del av tyskarnas kommunikation. Meddelandena som skickades var krypterade med en maskin som tyskarna kallade der Geheimschreiber. Försvarsstaben/FRA lyckades forcera maskinens kryptering och de avkodade meddelandena blev en viktig underrättelsekälla för Sverige under kriget.

Dechiffreringsmaskiner, så kallade appar.

Dechiffreringsmaskiner, så kallade appar, som konstruerades för att dekryptera telegramtrafiken från G-skrivaren. Apparna var kopplade till fjärrskrivare. Vid varje skrivare satt en person, oftast en ung kvinna, och skrev in den krypterade texten, som sedan avkodades inuti appen.

Läs mer:

Kalla kriget

Under det kalla kriget kom FRA att bli något av en larmklocka i det svenska invasionsförsvaret. Det var viktigt med förvarning för att kunna mobilisera det svenska försvaret, och där spelade FRA en viktig roll.

FRA kunde följa det kalla kriget över Östersjön från första parkett, och rapporteringen kunde ofta ge viktiga insikter i kriser och incidenter.

Huvudsakligen riktades spaningen mot Sovjetunionen och övriga Warszawapaktsländer. Förutom militära förhållanden fanns det även en betydande spaningsverksamhet mot icke militära förbindelser av olika slag till stöd för svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

Exempel på underrättelser under kalla kriget:

  • 1956 – År 1956 kunde FRA lämna underrättelser till den svenska regeringen om den dramatiska händelseutvecklingen i Ungern, då sovjetiska stridsvagnar rullande in för att slå ner upproret mot den kommunistiska regimen.
  • 1968 – Inför Warszawapaktens inmarsch i Tjeckoslovakien 1968 och krossandet av de demokratiseringssträvanden som kallades ”Pragvåren” kunde FRA rapportera om truppsammandragningar kring Tjeckoslovakien och att en militär insats var nära förestående.
Flygplan DC-3. Det flygplan som sköts ned av sovjetiskt jaktflyg 1952.

DC-3:an som sköts ned av sovjetiskt jaktflyg 1952.

En tragisk händelse i FRA:s historia var nedskjutningen av DC-3:an. Det svenska signalspaningsflygplanet försvann den 13 juni 1952 med åtta man ombord; fem från FRA och tre från Försvarsmakten. Det sköts ner i internationellt luftrum över Östersjön av sovjetiskt jaktflyg och samtliga ombord omkom. Händelsen omgärdades länge av sträng sekretess.

Nedskjutningen av DC-3:an

1990 och framåt

Efter det kalla krigets slut och murens fall 1989 fick FRA bredare uppgifter i en globaliserad värld, bland annat med att stödja svenska militära insatser utomlands.

På 2000-talet har också cyberförsvar och stöd till arbetet med att motverka terrorism blivit viktiga uppgifter för FRA.

Exempel på underrättelser på 2000-talet

  • I samband med Irak-kriget 2003 kunde FRA rapportera att man inte såg några tecken på att Irak var nära att utveckla kärnvapen, och inte heller något stöd från Irak till al-Qaida. Detta gav ett viktigt underlag för den svenska regeringens ställningstaganden.