Synpunkter rörande webb­platsens till­gänglighet

Formuläret nedan kan användas för att skicka in synpunkter, önskemål eller frågor rörande tillgängligheten här på fra.se.

Det går också bra att kontakta myndigheten via e-post eller telefon, se föregående sida (Tillgänglighet för fra.se).