• Om FRA

FRA arbetar med signalspaning och utgör en del av Sveriges underrättelsetjänst. FRA står för Försvarets radioanstalt och är en civil myndighet som lyder under Försvarsdepartementet.

Vy mot FRA-byggnade på Lovön

Huvudkontoret finns på Lovön, strax väster om Stockholm. Antal anställda är cirka 1000 personer.

Vi på FRA bidrar till att skydda Sverige och svenska intressen. Det sker genom att vi ger våra uppdragsgivare information om viktiga utländska förhållanden av betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Det sker också genom vårt arbete med att skapa förutsättningar för ett cyberförsvar och att bidra till att skydda samhällsviktiga informationssystem.

Verk­samhets­­­områden och uppdrags­­givare

Verksamhetsområden

FRA har två verksamhetsområden – signalunderrättelseverksamhet som riktas mot utländska förhållanden till stöd för svensk försvars-, utrikes- och säkerhetspolitik, samt stöd till teknisk informationssäkerhet.

Underrättelser
Cyberförsvar

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare för signalunderrättelseverksamheten är:

  • regeringen
  • Regeringskansliet
  • Försvarsmakten
  • Säkerhetspolisen
  • Nationella operativa avdelningen inom Polismyndigheten (NOA).

Uppdragsgivare inom informationssäkerhetsområdet är:

  • Statliga myndigheter
  • Enskilda verksamhetsutövare.