Det här gör FRA inom cyber­försvaret

På FRA har vi teknik och kunskap för att upptäcka och följa skadlig kod från de mest avancerade angriparna. Det innebär att vi kan hjälpa till att höja säkerheten vid skyddsvärda verksamheter och lägga grunden för ett starkt cyberförsvar i Sverige.

Schematisk bild över hur FRA:s TDV-system för att hitta sårbarheter i ett nätverk fungerar.

Analyser och stöd

FRA har under lång tid arbetat med IT-säkerhetsanalyser för att hitta sårbarheter i nätverk och sedan rekommendera åtgärder för att öka skyddet. Vi utvecklar nu i samarbete med Säkerhetspolisen möjligheten att kunna erbjuda ett mer direkt, operativt stöd till statliga myndigheter och enskilda verksamhetsutövare som hanterar information som bedöms vara känslig från sårbarhetssynpunkt eller i ett säkerhets- eller försvarspolitiskt avseende.

Avancerade varningssystem

På uppdrag av regeringen har FRA tagit fram ett varningssystem som ska upptäcka avancerade IT-angrepp som normalt inte upptäcks av kommersiella produkter. Det heter TDV, Tekniskt detekterings- och varningssystem. Tack vare kunskap om angriparna från FRA:s signalspaning skapas i systemet signaturer som upptäcker och varnar för de mest avancerade angreppen.

FRA erbjuder TDV till de i samhället mest skyddsvärda verksamheterna. Skyddsvärdet bedöms i samarbete med Säkerhetspolisen.

Tekniska tjänster och lösningar

FRA erbjuder idag en palett av tekniskt inriktade tjänster till statliga myndigheter och enskilda verksamhetsutövare som hanterar information som bedöms vara känslig från sårbarhetssynpunkt eller i ett säkerhets- eller försvarspolitiskt avseende. Exempelvis varningssystem, IT-säkerhetsanalyser och signalskydd. Men myndigheter och organisationer kommer att behöva samarbeta alltmer för att försvara nationens digitala integritet som en central del av totalförsvaret. Vi kan i detta arbete bidra med vår tekniska expertis och förmåga.