Signalskyddsgrader

Signalskydd måste användas vid elektronisk kommunikation av säkerhets­skydds­klassificerade uppgifter, dvs. information som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen och som rör Sveriges säkerhet, om detta sker till ett informationssystem utanför verksamhetsutövarens kontroll.

Olika grader

Beroende på vilken säkerhetsskyddsklass information som ska kommuniceras tillhör ska innehållet skickas via ett signalskyddssystem med en viss signalskyddsgrad.

Signalskyddssystem finns i fem signalskyddsgrader:

  • Top Secret.
  • Secret
  • Confidential
  • Restricted
  • Trafikskydd

Top Secret är den högsta signalskyddsgraden och är godkänt för att skydda information som är placerad i säkerhetsskyddsklassen kvalificerad hemlig. Trafikskydd är ett skydd mot trafikanalys, störsändning och falsksignalering. Trafikskydd är inte godkänt för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.