Internatio­nell terrorism

Vid attentatet i Stockholm 2017 blev terrorhotet verklighet då fem personer dödades när en person i en lastbil medvetet körde på människor längs Drottninggatan.

Polisbilar och lastbil som kört in i Åhlens 2017-04-07

Den internationella terrorismen är ett allvarligt hot globalt och vi delar säkerhetspolitiska utmaningar med andra länder. Många av de utländska företeelser som FRA följer är globala men har kopplingar till Sverige. Detta gör att betydelsen av internationell samverkan har ökat under de senaste åren.

FRA lämnar stöd till Säkerhetspolisen genom att rapportera om utvecklingen inom internationell terrorism i allmänhet och eventuella kopplingar till Sverige i synnerhet.

Rapporteringen till Säkerhetspolisen sker såväl löpande som i samband med enskilda händelser. Den löpande rapporteringen handlar främst om att följa faktorer som påverkar hur terrorism uppstår och utvecklas i vissa regioner i världen. Svenska kopplingar inom internationell terrorism kan röra rekrytering, resandemönster och finansiering av terrorverksamhet.

FRA:s arbete med internationell terrorism sker inom ramen för såväl den ordinarie verksamheten som inom Nationellt Centrum för Terrorhotbedömning (NCT), där vi deltar tillsammans med Säkerhetspolisen och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must).