Signalskydds­organi­sa­tion

Civila aktörer som behöver använda signalskydd för att skicka information säkert måste ordna sin organisation för att ha rätt roller och kompetenser för att hantera olika krypton och system.

Vad är en signalskyddsorganisation?

I första hand är det myndigheter, regioner, kommuner, företag och organisationer som har behov av att kunna samverka på ett säkert och tillförlitligt sätt som behöver ha en signalskyddsorganisation. En grundläggande förutsättning för att säkert och effektivt kunna använda systemet är att alla användare, på alla nivåer, har kunskap och behörighet att göra detta. De roller inom en organisation som oftast berörs av signalskydd är personalchefer, handläggare, samordnare, projektledare, sakkunniga, experter och processledare.

Om ni inte har en signalskyddsorganisation idag kan ni läsa mer om hur kan ni göra det på vår sida "Kom igång".

Utöka befintlig signalskyddsorganisation

Om ni har en signalskyddsorganisation idag och har behov av nya krypto- eller signalskyddslösningar behöver ni starta med en behovsinventering. Därefter kontaktar ni oss för ett möte.