Kompetensutveck­ling inom signal­skydd

Det är av största vikt att de som använder signalskyddssystem också vet hur de ska använda systemen och hur de ska hantera incidenter med systemet. Behörighetsbevis skapar spårbarhet som styrker att utbildning skett med godkänt resultat.

Totalförsvarets signalskyddsskola (TSS) bedriver utbildning inom informationssäkerhetsområdet. Detta innebär utbildningar avseende både traditionellt signalskydd och it-säkerhet samt krypto för skyddsvärda uppgifter (KSU).

Utbildningen vid TSS riktar sig både till nystartade signalskyddsorganisationer och till organisationer och myndigheter som behöver kompetensutveckling inom området.

TSS har sin huvudsakliga verksamhet i Enköping men bedriver även utbildning i Karlskrona och Halmstad.

Här hittar du mer information om TSS-utbildningar Länk till annan webbplats.. TSS utläses Totalförsvarets signalskyddskola.

FRA genomför signalskyddsutbildningar som komplement till TSS. För mer information kontakta FRA:s Kryptoservice på tel: 010-557 41 90 eller e‑post: signalskydd@fra.se

Det finns också andra aktörer som genomför utbildningar avseende informationssäkerhet, bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).