Vägen till anställning

Vi är glada och stolta över att se att så många engagerande och kompetenta medarbetare väljer FRA som arbetsgivare, och vi ser alltid fram emot att välkomna fler nya kollegor.

Mansperson avbildad bakifrån i halvfigur framför världskarta

Krav som skiljer sig från andra arbetsgivare

FRA:s uppdrag och unika karaktär ställer stora krav på säkerhet. Därför placeras alla anställda i säkerhetsklass, vilket gör vår rekryteringsprocess längre och mer ingående än andra arbetsgivares. Alla som söker jobb hos oss går igenom samma process.

Krav för anställning hos FRA

 • Enligt svensk lag måste du vara svensk medborgare för att få anställning vid FRA.
 • Du måste bli godkänd i vår säkerhetsprövning med registerkontroll.

Så här går anställningsprocessen till:

 • Sök det jobb du är intresserad av via vårt rekryteringssystem. Fyll i formuläret och bifoga ditt CV och personliga brev.
 • Ansökan kan göras fram till kl.23.59 sista ansökningsdagen. Därefter stängs annonsen och försvinner från listan.
 • Vi gör ett urval och bedömer alla ansökningar utifrån relevans i utbildning, erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
 • Vi hör av oss till alla som söker jobb hos oss, och kallar de mest kvalificerade kandidaterna till intervju.
 • Första intervjun genomförs per telefon, antingen av en rekryteringsspecialist eller den chef som rekryterar. Här stämmer vi av dina kunskaper och kompetenser och hur de matchar kraven och det meriterande för den tjänst du sökt.
 • Andra intervjun genomförs av den chef som rekryterar – ibland tillsammans med en medarbetare eller rekryteringsspecialist. Den här intervjun sker på plats hos oss. Här får du mer information om FRA som arbetsplats och arbetsgivare samt den tjänst du sökt. För vissa roller utförs arbetsprov eller relevant test.
 • De mest kvalificerade går sedan vidare till en tredje intervju och träffar då en urvalspsykolog. Inför den här intervjun får du genomföra personlighetstest och problemlösningstest.
 • Efter intervjun med urvalspsykologen kontaktas de referenspersoner du angivit.
 • I det sista steget genomförs en säkerhetsprövning som bland annat består av intervju, registerkontroll och ytterligare en referenstagning.

Formalia kring anställningsbeslut och överklagan

Anställningsbeslut anslås på FRA:s officiella anslagstavla hos vakten i FRA:s entré, Rörbyvägen 20, Drottningholm, Stockholm.

Anställningsbeslut kan överklagas av den som sökt anställningen genom en skrivelse ställd till Statens överklagandenämnd. Överklagandet ska innehålla uppgifter om vilket beslut som överklagas och vilken ändring som yrkas. Överklagandet ska ha kommit in till FRA inom tre veckor från den dag beslutet sattes upp på FRA:s officiella anslagstavla.

Överklaganden som ställs till Statens överklagandenämnd skickas till:

FRA
Box 301
161 26 Bromma

Uppgifter om anställda som arbetar inom signalunderrättelseverksamheten eller i verksamhet som nära ansluter till denna, samt uppgifter om personer som sökt anställning inom dessa verksamheter, omfattas av sekretess. När tillsättning av sådana tjänster anslås anges därför inte namnuppgifter på de som erhållit tjänsterna, istället anges endast beslutens diarienummer.

Offentlighetsprincipen

Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på dina ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem under förutsättning att de inte omfattas av sekretess. En sekretessprövning sker därför alltid. Uppgifter om anställda som arbetar inom signalunderrättelseverksamheten eller i verksamhet som nära ansluter till denna, samt uppgifter om personer som sökt anställning inom dessa verksamheter, omfattas av sekretess. Uppgifter om sådana personer lämnas därför inte ut.

Våra avdelningar och Möt våra medarbetare

Under rubriken "Våra avdelningar" hittar du en kort presentation av dessa.

Några korta intervjuer med medarbetarna själva, i olika yrken, hittar du under rubriken "Möt våra medarbetare".

Dekorationsbild bestående av stilistiska vågor