Har du vad som krävdes?

- gamla prov som använts på FRA

Genom tiderna har det förekommit olika typer av prov på FRA för att testa arbetssökande, värnpliktiga eller befintlig personal.

De fem personerna i ett arbetsrum på FRA 1942 hade vad som krävdes. Klicka på bilden för att förstora den.

Arbetsrum på FRA 1942.

Vi kommer att lägga ut en del av dessa gamla prov och övningsuppgifter här för att ge en bild av hur man arbetade förr med kryptoforcering och erbjuda en möjlighet att själv pröva sina färdigheter.

Vänligen skicka inte in svar till oss. Om du har klarat proven innebär det inte automatiskt att du får jobb på FRA, men om du tycker att det verkar intressant och du klarar det bra kan du gärna söka någon av våra utlysta tjänster. Du hittar dem på fra.se/jobb.

Psykotekniskt prov

Så kallat psykotekniskt prov. Detta prov togs fram 1942 för att testa en persons förutsättningar för kryptoforcering. För att kalibrera provet fick all befintlig personal göra testet. Det hela betraktades då som mycket känsligt, vilket framgår av en FRA-order från april 1942:

”På förekommen anledning inskärpes, att inga som helst uppgifter om de psykotekniska proven med personal vid anstalten få lämnas till utomstående. Dessa prov är nämligen så speciellt lagda, att en kunskapare ur uppgifter om hur de anordnats mycket väl kan draga slutsatser om FRA:s arbete”.

Det är inte känt i hur stor omfattning provet verkligen kom till bruk i rekryteringsprocessen, men det användes vid bedömning av värnpliktiga vid FRA och för vissa arbetssökande fram till 1970-talet.

Ladda ner provet som pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Psykotekniskt prov, fråga 1. Bilda aderton ord av 20 bokstäver. Oskäligt betungande att göra tillgängligt.

Provets första fråga.

Grammatikprov för spanare

Det här grammatikprovet ingick i en kurs för spanare 1953.

Grammatikrpov från 1953. Redogör för ordklasser, tempus, satsdelar osv. Oskäligt betungande att göra tillgängligt.