Militär aktivitet i när­området

En stor och viktig del av FRA:s signalspaning handlar om att följa militär verksamhet i Sveriges närområde, allt från truppförflyttningar och satsningar på nya vapensystem till främmande makts säkerhetspolitiska avsikter på längre sikt.

Militär aktivitet med helikoptrar i luften och båtar till havs

Kraven på tidskritisk rapportering är i dag mer omfattande än på många år. Vi följer löpande händelser och bidrar med bedömningar kring vilka motiv som ligger bakom den ökade utländska militära aktiviteten i vårt närområde.

Vi har en god bild av vad som händer kring Östersjön. Flera länder har tillfört nya militära förmågor i Sveriges närområde och vi följer olika militära övningar. Efter en dramatisk ökning av antalet flygningar och militärövningar i närområdet de senaste åren har läget stabiliserats på en hög nivå. Ryskt jaktflyg har fortsatt att agera närgånget mot svenska signalspaningsflygplan.

Den höga militära aktiviteten i närområdet innebär att FRA också, genom bland annat flyg- och fartygsburen signalspaning, kan bidra med detaljerad information om prestanda och parametrar för andra länders radarsystem. Denna information ger Försvarsmakten stöd att identifiera andra länders militära fartyg, flygplan och fordon.

För ett land som Sverige som har ambitionen att bedriva en självständig utrikes- och säkerhetspolitik är det mycket viktigt med tillförlitliga underrättelser om omvärlden. Vi ger Sverige unik kunskap om utländska förhållanden. Genom vårt arbete bidrar vi med viktiga pusselbitar för Sveriges säkerhet och integritet.