Svenska militära insatser i utlandet

Svensk militär deltar ofta i fredsbevarande insatser i utlandet. För att få ett gott underlag för beslut inför en insats och för att stärka skyddet för de svenska soldaterna är det viktigt med tillförlitliga underrättelser.

Soldater med jeepar i öken

Stödet till Försvarsmakten i samband med internationella insatser är därför en viktig uppgift för FRA. Stödet utvecklas kontinuerligt och kan handla om att undersöka förutsättningarna för ett svenskt deltagande i insatser, men även underrättelser under och efter en insats.

Typiska underrättelser i anslutning till svensk militär insatsverksamhet utomlands handlar om information gällande aktuell hotbild mot den svenska truppen och om bedömningar av utvecklingen i det aktuella landet.