Vanliga frågor och svar

Får jag berätta att jag sökt jobb hos er?

Vi rekommenderar att du bara berättar det för dina närmaste. Anledningen är att det finns ett visst skyddsvärde i att du har sökt jobb hos oss. Dessutom omfattas vissa delar av FRA:s verksamhet av sekretess.

Om jag blir anställd hos er, hur mycket får jag berätta om mitt jobb för vänner och familj?

Det finns en hel del allmän information om FRA som du självklart får berätta för vänner och familj. Många arbetsuppgifter på FRA är ju även sådana som finns på andra arbetsplatser, som projektledare, utvecklare, ekonom eller handläggare. Sedan finns det mer specifika uppgifter om roller, organisation, uppgifter och annat på FRA som inte ska spridas. När du blir anställd på FRA kommer du att få närmare vägledning om vad du kan säga och inte.

Får jag använda sociala medier om jag är anställd på FRA?

Vi rekommenderar att du är försiktig när det gäller hur du använder sociala medier. Om du finns på sociala medier är en bra utgångspunkt att undvika sammanblandning mellan ditt privatliv och din anställning på FRA.

Vad innebär en säkerhetsprövning? Vad får man göra?

Inledningsvis genomför vi en bakgrundskontroll av dig där vi bland annat tittar på dina familjeförhållanden, dina skulder och tillgångar. Därefter får du träffa en säkerhetsprövare för ett mer ingående samtal om din livssituation. Avslutningsvis genomför Säkerhetspolisen en kontroll för att se om du förekommer i deras register. Säkerhetsprövning rörande samma frågor fortlöper under hela din anställningstid.

Varför måste man vara svensk medborgare?

Alla befattningar hos oss är placerade i säkerhetsklass vilket kräver att man är svensk medborgare.

Om jag slutar, hur länge måste jag hålla information hemlig?

Den sekretess som finns på det du arbetar med på FRA räcker livet ut, det vill säga den gäller även efter avslutad anställning.

Kan jag få jobb hos er, även om jag finns med i Sveriges brottsregister?

Säkerhetsprövningen görs individuellt från fall till fall. Det vi bedömer är exempelvis hur allvarligt brottet var, hur länge sedan det begicks, om brottsligheten har upprepats, om det var ett uppsåtsbrott där man har planerat brottet eller ett oaktsamhetsbrott som inte var planerat. Vi tar också hänsyn till andra omständigheter som till exempel ålder. Generellt sett kan man säga att mindre förseelser som ligger långt bak i tiden inte nödvändigtvis behöver vara ett hinder. Det absolut viktigaste är att du är öppen och ärlig i säkerhetsprövningen. Framkommer det efteråt att du inte har varit ärlig kan det vara problematiskt då detta kan leda till tvivel kring lojalitet och pålitlighet.

Jag är väldigt duktig på datorer och system, men har ingen utbildning. Kan jag få jobb hos er ändå?

De krav som anges i våra annonser måste vara uppfyllda, vilket ibland innefattar en formell utbildning. Vi har dock en del tjänster där det inte finns formella krav på utbildning.

Jag är väldigt bra på det jag gör men är inte så social, passar jag in oss er?

Om du hittar en tjänst där du tror att din kompetens är rätt vill vi gärna att du söker den. Om du sedan blir kallad till intervju kan vi diskutera om FRA och du passar varandra även i övrigt.

Finns möjlighet till examensjobb eller praktik hos er?

Möjligheterna för examensjobb och praktik är små på grund av att större delen av vår verksamhet omfattas av sekretess.

Dekorationsbild bestående av stilistiska vågor