Blanketter och infor­mation om beställ­ning

FRA hanterar beställningar av de nycklar, certifikat och aktiva kort som krävs för kryptering. FRA ansvarar även för beställningar av nödvändig hård- och mjukvara via FMV, Försvarets materielverk, för myndigheter och organisationer som ingått avtal med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, om att bli signalskyddsorganisation.

Här hittar du de blanketter som behövs för att göra dina beställningar. Blanketterna är i pdf-format och går att ladda ned och skriva ut från webben.

Beställning administratörscertifikat Pdf, 104.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för beställning av administratörscertifikat från FRA

Beställning signalskyddsnycklar Pdf, 90 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för beställning/förändring av befintliga signalskyddsnycklar från FRA

Beställning servercertifikat Pdf, 133.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för beställning av servercertifikat från FRA

Beställning personligt TEID-kort Pdf, 105.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för beställning av personligt TEID-kort från FRA

Beställning TEID-rollkort Pdf, 120 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för beställning av TEID-rollkort från FRA

Beställning aktiva kort Pdf, 114.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för beställning eller revokering av aktiva kort från FRA

Hemställan om inköp av signalskyddsmateriel Pdf, 67.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Signalskyddssystem kan anskaffas genom FRA av myndigheter, organisationer och företag som som ingått avtal med MSB om att bli signalskyddsorganisation enligt förordning om totalförsvar och höjd beredskap

Information om Signalskyddsorganisationen Pdf, 132.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Namn på organisationen, namn och kontaktppgifter till de personer som ingår i den

Ifylld blankett skickas till: FRA, Box 103, 881 23 Sollefteå
eller med kryptofax: 0620-599 80

Toner

Toner till kryptofax beställs från FRA:s kryptoservice, tel: 010-557 41 90 eller e‑post: signalskydd@fra.se.

Toner till multifunktionsskrivare beställs från extern leverantör.

Kontakt

FRA:s kryptoservice
Telefon: 010-557 41 90
E‑post: signalskydd@fra.se