Hybridhot

Vid sidan av mer traditionella hot finns svårdefinierade hotbilder. Begrepp som hybridhot och påverkansoperationer används allt oftare.

Kollage bestående av binara siffersträngar, svenska sedlar och robotvapen

Ett hybridhot avser i allmänhet en blandning av militära och icke-militära medel, ofta i en gråzon mellan fred och krig. Det kan inkludera påverkanskampanjer eller politiska, ekonomiska och diplomatiska påtryckningsmedel. Tillsammans kan dessa åtgärder användas i syfte att utnyttja motståndarens svagheter för att uppnå specifika mål.

FRA har under de senaste åren sett exempel på försök från främmande makt till påverkan på beslutsprocesser, såväl internationellt som riktat mot Sverige. Flera länder bedriver också underrättelseverksamhet som riktas mot Sverige och svenska intressen.

Den vanligaste formen av främmande underrättelseverksamhet mot Sverige utgörs i dag av IT-angrepp, även om också mer traditionella metoder förekommer.