Vår kunskap gör Sverige säkrare

Genom FRA:s underrättelseverksamhet får Sverige unik kunskap om utländska förhållanden. Tillförlitliga underrättelser om omvärlden är viktiga för att Sverige ska kunna bedriva en självständig utrikes- och säkerhetspolitik.

På FRA arbetar vi också för att stärka informationssäkerheten hos samhällsviktig verksamhet. Vi hjälper andra myndigheter, statliga och privata bolag, föreningar och stiftelser som hanterar känslig information ur sårbarhetssynpunkt att höja säkerheten i sina datorsystem.

För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.