Tillgänglighet för fra.se

FRA – Försvarets radioanstalt står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur fra.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


Gröna ettor och nollor på svart botten

Hur tillgänglig är webbplatsen?

På grund av de säkerhetslösningar som FRA tillämpar, är det inte möjligt att nå oss elektroniskt på andra sätt än genom e-post och telefonsamtal. Detta är en kompromiss eftersom vi gärna hade sett möjligheten att skriva in formulärstext till oss.

Vår webbplats uppfyller lagens krav på tillgänglighet.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från fra.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till kommunikation@fra.se genom att klicka på länken
  • ring 010-557 46 00 och be att få tala med kommunikationsenheten

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att löpande förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, är vi tacksamma för dina synpunkter.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla det till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. genom att klicka på denna länk.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är uppdaterad under december 2022 med hänsyn till lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Webbplatsen publicerades i januari 2019.

Denna redogörelse publicerades i december 2022.