• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • CYBERFÖRSVAR
    Sverige är utsatt för angrepp – varje dag
    LÄS MER

Kunskap om utlandet - För Sveriges säkerhet och integritet 

Genom FRA:s underrättelseverksamhet får Sverige unik kunskap om utländska förhållanden. Tillförlitliga underrättelser om omvärlden är viktiga för att Sverige ska kunna bedriva en självständig utrikes- och säkerhetspolitik.

På FRA arbetar vi också för att stärka informationssäkerheten hos samhällsviktig verksamhet. Vi hjälper andra myndigheter och statliga bolag att höja säkerheten i sina datorsystem.

Vi bidrar med viktiga pusselbitar för Sveriges säkerhet och integritet.

Jobba på FRA

Det här säger våra medarbetare