Kunskap om utlandet - För Sveriges säkerhet och integritet 

Genom FRA:s underrättelseverksamhet får Sverige unik kunskap om utländska förhållanden. Tillförlitliga underrättelser om omvärlden är viktiga för att Sverige ska kunna bedriva en självständig utrikes- och säkerhetspolitik.

På FRA arbetar vi också för att stärka informationssäkerheten hos samhällsviktig verksamhet. Vi hjälper andra myndigheter, statliga och privata bolag, föreningar och stiftelser som hanterar känslig information ur sårbarhetssynpunkt att höja säkerheten i sina datorsystem.

Vi bidrar med viktiga pusselbitar för Sveriges säkerhet och integritet.