Underrättelse- och säkerhets­tjänsterna i Alme­dalen

På fredagsmorgonen uppträdde cheferna för Must och Säkerhetspolisen samt FRA:s överdirektör Charlotta Gustafsson vid ett seminarium hos Folk och Försvar. Temat för seminariet var: Gränsöverskridande hot: De inre och yttre hoten mot Sverige.

Tre myndighetschefer, von Essen, Gustafsson och Nilsson

2024-05-28

De tre redovisade sina respektive organisationers aktuella bedömningar och arbetsuppgifter, samt underströk värdet av samverkan mellan dem - allt från strategiskt till minutoperativt.

- Vi stärker samarbete internationellt och nationellt, och en central del av detta är samarbetet mellan Must, FRA och Säpo, som stärkts och blivit mer operativt över tid, sade Thomas Nilsson, chef Must (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten).

- Vi måste veta vad som hotar oss för att kunna hantera hoten. Kunskap, oavsett om hoten dyker upp i den fysiska eller digitala världen, är Sveriges första försvarslinje, sade Charlotta Gustafsson, överdirektör vid FRA.

- Det finns en ökad rysk riskbenägenhet, de är allt mer aktiva även mot mål i Sverige. Alla behöver se över sitt säkerhetsskydd och minska sina sårbarheter, sade Charlotte von Essen, säkerhetspolischef.

Seminariet går att se i efterhand på Folk och Försvars webbplats Länk till annan webbplats..