Utvecklingen av FRA:s anläggning på Lovön

Sedan ett par år pågår en utveckling av FRA:s anläggning på Lovön. Anläggningen uppfördes på 40-talet, och det finns ett behov att utveckla byggnadsbeståndet och att se över säkerhetsaspekter.

FRA:s anläggning på Lovön

2020-12-16 (uppdaterad 2020-12-22)

Det är Fortifikationsverket som äger de fastigheter som används av FRA, och arbetet på och kring området hanteras av Fortifikationsverket.

Det uppförs en ny kontorsbyggnad på området, vilket syns väl för förbipasserande. En annan förändring är att området för skyddsobjektet kring FRA planeras att utökas från nyvarande 21,6 hektar till omkring 33 hektar. I en förlängning kommer FRA att verka för att Rörbyvägen, som går rakt igenom skyddsobjektet, stängs av för trafik.

FRA har full förståelse för att en del av förändringarna kan påverka kringboende och andra intressenter. Vår ambition är dock att förändringarna ska ske med så liten negativ påverkan som möjligt. FRA och Fortifikationsverket har fört en kontinuerlig dialog med berörda.

Se även vår tidigare information dit denna länk leder.

Har du frågor kan du vända dig till Fortifikationsverket eller till FRA:s kommunikationsfunktion, telefon 010 557 46 00 eller epost kommunikation@fra.se.

Mer information och ett dokument med frågor och svar finns på Fortifikationsverkets webbplats dit denna länk leder: www.fortv.se/sv/aktuellt/Nyheter2/Lovon/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artiklar i media där länkarna leder till tidningarnas webbplatser:

Mitt i Mälarö 25 maj 2018 Länk till annan webbplats.

Mälaröarnas Nyheter 5 juni 2018 Länk till annan webbplats.

Mitt i Mälarö 22 dec 2020 Länk till annan webbplats.