FRA och Fortifika­tions­verket utvecklar FRA:s anläggning på Lovön

På grund av förändringar i omvärlden och samhället förnyas många anläggningar som har en funktion inom totalförsvaret. Det gäller även FRA:s anläggning på Lovön, som nu utvecklas av FRA och Fortifikationsverket. Exempel på förändringarna är uppförande av nya kontorsbyggnader och ett utökat område för skyddsobjektet.

2018-05-16

FRA:s område har redan utökats med en bit på östra sidan, och det kommer att bli aktuellt med utökningar även på andra sidor av området. I ett första steg kommer skyltar att sättas upp. I ett senare skede kommer staket att sättas upp runt det utvidgade området. I en förlängning kommer FRA att verka för att Rörbyvägen genom skyddsobjektet stängs av för trafik.

Förändringarna kommer att ske under de närmaste två till tre åren. Vår ambition är att ha en dialog med intressenter i området och kringboende så att störningar och olägenheter blir så små som möjligt. Målsättningen är att marken inom skyddsobjektet även i fortsättningen så långt det är möjligt ska kunna användas för jordbruksändamål. I de fall mark som faller inom det utökade skyddsobjektet inte längre går att använda som förut är strävan att intressenter kan erbjudas annan mark som ersättning.

Har du frågor kan du vända dig till FRA:s informationsfunktion. Kontaktinformation finns här under rubriken "Pressjour"öppnas i nytt fönster!

Löpande information om byggverksamheten vid FRA:s anläggning finns på Fortifikationsverkets webbplats: www.fortv.se/sv/aktuellt/Nyheter2/Lovon/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.