Nya signalspanings­fartyget döpt till HMS Artemis

Onsdagen den 3 april förrättade FRA:s generaldirektör Björn Lyrvall dopet av Sveriges nya signalspaningsplattform HMS Artemis. Ceremonin skedde på marinbasen i Karlskrona i närvaro av bland andra marinchefen konteramiral Ewa Skoog Haslum.

Artemis dop. Foto: Jimmie Adamsson, Försvarsmakten.

Artemis dop. Foto: Jimmie Adamsson, Försvarsmakten.

2024-04-03

Efter de fyrtio år som fartyget HMS Orion utgjort plattform för FRA:s signalspaning i Östersjön, är det slitet och i behov av en efterträdare. Med HMS Artemis sker detta och FRA får en av världens modernaste plattformar i sitt slag. Fartyget tillhör marinen, som också tillhandahåller besättning, och ställs till FRA:s förfogande för myndighetens signalspaningsarbete.

HMS Artemis erbjuder bättre uthållighet och förbättrade tekniska förmågor i FRA:s arbete att kartlägga hot mot Sverige.

Tidigare nyhet om HMS Artemis

Artemis dop. Foto: Jimmie Adamsson, Försvarsmakten.

Artemis namnskylt. Foto: Jimmie Adamsson, Försvarsmakten.