Nytt signal­spanings­fartyg överlämnat till marinen

Den 15 november överlämnades det nya signal­spanings­fartyget Artemis från FMV (Försvarets Materielverk) till marinen. Fortfarande krävs det dock en del arbete innan fartyget är redo för sitt första uppdrag, och det måste genomföras provturs­verksamhet för att trimma in signal­spanings­utrustningen. Någon gång under nästa år kommer Artemis att utföra sitt första skarpa uppdrag.

Fartyget Artemis till sjöss

2023-11-16

Fartygsburen signalspaning

Med ett fartyg kommer man närmare vissa signalkällor. Det möjliggör inhämtning av signaler som skulle varit omöjliga att registrera på längre avstånd. Det huvudsakliga operationsområdet för FRA:s fartygsburna signalspaning är sydöstra Östersjön, men fartyget kan också uppträda i andra vatten. Fartyget tillhör marinen, och under uppdrag är det marinens personal som utgör besättning, medan personal från FRA utför signalspaningsarbetet ombord.

Dags för nytt fartyg

Det tidigare signalspaningsfartyget heter Orion. Efter 40 års tjänst med flest gångtimmar av alla fartyg i marinen har hon gjort sitt. Ersättaren Artemis började därför byggas 2018. Ett år senare sjösattes fartyget. Därefter skedde viss fördröjning på grund av att det polska varv som byggt fartyget gick i konkurs. Det halvfärdiga fartyget fick bogseras till Sverige och färdigställdes i Karlskrona. Sedan tog en fas av installationer vid, då inte minst själva signalspaningsutrustningen sattes på plats, i nära samarbete med FRA.

I likhet med Orion och många andra signalspaningsfartyg kommer Artemis att ha en stor liggande cylinder, en ”radom”, ovanpå överbyggnaden som innehåller antenner som används i signalspaningen. Artemis kommer precis som sin föregångare att ha Karlskrona som hemmahamn. Jämfört med Orion kommer Artemis att vara större och erbjuda bättre arbetsmiljö och utökade förmågor.