FRA syns i Stockholms tunnelbana

Denna vecka tar underrättelsetjänsten FRA ett kliv ut på stan, eller snarare ner i tunnlarna. För första gången någonsin kommer de kollektivåkande Stockholmarna att mötas av budskap från FRA på perrongerna.

Fem affischer på rad med ett textbudskap i mitten omgivet av bilder på ett vattenkraftverk, ett röstningsbås, tunnelbanestation med regnbågsfärger i taket och människor i natur.

FRA:s annonsering i tunnelbanan.

2024-03-04

14 tunnelbanestationer i centrala Stockholm kommer under vecka 10 och en period senare i vår att prydas med budskap från FRA. Texten ”Vi identifierar yttre hot för att skydda Sveriges trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva” ringar in essensen av vår teknikintensiva myndighets uppdrag inom signalunderrättelser och cyberförsvar.

Annonseringen i tunnelbanan syftar till att öka kännedomen om FRA hos en bredare allmänhet, och är en del av en riksomfattande kampanj för att bli fler, som vi har berättat om tidigare.

Texten i annonsen

Vi identifierar yttre hot för att skydda Sveriges trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva.

Vi samlar in underrättelser för att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker.

Vi är i kärnan av det svenska cyberförsvaret och skyddar de viktigaste verksamheterna och den mest kritiska infrastrukturen från angrepp.

Hoten finns här och nu och våra uppgifter väntar inte. Vi är alltid i skarpt läge.