FRA fyller 80 och firade med inbjudna gäster

Den 23 augusti invigdes en större kontorsbyggnad på FRA:s anläggning på Lovön, som en del av FRA:s 80-årsfirande. Medverkade gjorde bland andra försvarsminister Peter Hultqvist, utrikesminister Ann Linde och överbefälhavare Micael Bydén.

Utrikesminister Ann Linde generaldirektör Björn Lyrvall försvarsminister Peter Hultqvist klipper av ett band

Utrikesminister Ann Linde, FRA:s generaldirektör Björn Lyrvall och försvarsminister Peter Hultqvist

2022-08-23

– FRA:s verksamhet har blivit än mer viktig med tanke på omvärldsutvecklingen och det försämrade säkerhetspolitiska läget. Det FRA gör är av stor betydelse för Sverige, sa Peter Hultqvist.

– Vi befinner oss bara i början på en ny och mer osäker tid. Jag vill uttrycka min och regeringens djupa tacksamhet till FRA för att ni bidrar till en säkrare värld, sa Ann Linde.

En utställning om FRA:s historia hade byggts upp i ljusgården inne i byggnaden och de omkring 100 inbjudna gästerna tittade på utställningen, minglade och lyssnade på talarna.

Tidigare under dagen deltog delar av FRA:s personal vid en intern invigning.

Stor expansionsfas

Myndigheten är inne i en expansionsfas och det är hög efterfrågan på underrättelser som kan ge underlag för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Sedan den 1 juli får FRA också stötta fler organisationer när det gäller cybersäkerhet, detta för att upprätthålla ett starkt säkerhetsskydd för de mest skyddsvärda verksamheterna i Sverige.

– Det här huset är förstås helt avgörande för den expansion som FRA är inne i. Vi växer och vi kommer att fortsätta växa. Behoven av våra underrättelser och vår expertis bara ökar i en orolig tid. Det säkerhetspolitiska läget i vår närhet har försämrats betydligt och ingen kan idag säga när läget kommer att förbättras, sade FRA:s generaldirektör Björn Lyrvall.

Det nya huset är FRA:s hittills största byggnad. Byggherre och fastighetsägare till byggnaden är Fortifikationsverket, vars generaldirektör Maria Bredberg Pettersson under invigningen symboliskt lämnade över husets nyckel.

Läs mer i nyheten FRA får möjlighet att stödja fler mot cyberhot