FRA får möjlighet att stödja fler mot cyberhot

Regeringen har idag beslutat att FRA ska få ge stöd till fler inom informationssäkerhetsområdet än statliga bolag och myndigheter. Genom beslutet kan FRA även stötta privata företag, föreningar och stiftelser som hanterar information som är känslig ur sårbarhetssynpunkt eller i ett säkerhets- eller försvarspolitiskt avseende. Därmed stärks skyddet för de mest skyddsvärda verksamheterna i Sverige.

2022-06-02

Idag har FRA ett särskilt uppdrag från regeringen att ge stöd i syfte att stärka informationssäkerheten vid de mest skyddsvärda verksamheterna i Sverige. Stödet utgörs av bland annat rådgivning, analyser och tester. FRA kan även placera ut TDV, tekniskt detekterings- och varningssystem. Systemet upptäcker och varnar för de mest avancerade angreppen och finns i dag på ett antal myndigheter.

- Jag välkomnar regeringens beslut. Att vi nu med vår expertkunskap inom cyberområdet kan stödja fler är bra för Sverige och förbättrar svensk cybersäkerhet, säger generaldirektör Björn Lyrvall.

Förordningsförändringen träder i kraft 1 juli 2022.