TRENDER
Stridsvagn

Vad händer militärt i Sveriges närområde?

Den militära verksamheten i närområdet har fortsatt varit hög och har under året omfattat ett flertal större övningar samt ett stort antal militära flygplans- och fartygsrörelser.

FRA har i sin dagliga rapportering till Försvarsmakten redovisat militära aktiviteter och pågående övningsverksamhet.

Därutöver har FRA i sin uppföljning av utländska militära förband bland annat rapporterat om truppförflyttningar, fortsatta omorganisationer av militära förband liksom av utveckling och förnyelse av militär materiel samt etablering av nya vapensystem som kan utgöra ett hot mot Sverige.

Läs mer i våra årsrapporter vars samlingssida du kommer till via denna länk.