CYBERFÖRSVAR
Cyberattacker

FRA en del av Sveriges cyber­försvar

Fler samhällsviktiga myndigheter och statliga bolag önskade 2019 få sina nätverk prövade genom FRA:s säkerhetstester. Ytterligare ett antal verksamheter fick tillgång till FRA:s Tekniskt Detekterings- och Varningssystem (TDV). Genom FRA:s förmåga att identifiera och följa hur skadlig kod används i det globala nätet kan vi rapportera utvecklingen både i stort och i detalj till våra uppdragsgivare.

Statsunderstödda attacker mot samhällsviktig verksamhet
FRA:s uppdrag är att bidra till skyddet av samhällsviktig verksamhet mot attacker genomförda av statliga eller statsunderstödda organisationer. Dessa utgör de största hoten mot vårt samhälles grundläggande IT-funktioner. Till skillnad från mycket annan IT-relaterad kriminalitet är dessa attacker ofta avsedda att inte märkas. Att åstadkomma goda säkerhetslösningar i samhällsviktiga system är väsentligt för att minska vårt samhälles sårbarhet.

Texten är hämtad ur FRA:s årsrapport för 2019 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster..