Uppgifter i media om dansk och amerikansk under­rättelse­verksamhet

Sedan söndag 30 maj har uppgifter publicerats i media som gör gällande att den amerikanska signalspaningsmyndigheten NSA genom sitt samarbete med Danmark har avlyssnat europeiska politiker. FRA tar inte ställning till dessa uppgifter. Däremot kan det finnas anledning att kommentera hur FRA:s samarbete med utländska partner fungerar.

Bild på FRA:s logotyp

2021-05-31

FRA har enligt lagstiftningen rätt att samarbeta med andra länder. Regeringen är alltid informerad om våra internationella samarbeten. Dessa samarbeten måste tjäna den svenska statsledningen och det svenska totalförsvaret, och uppgifter som lämnas över får inte skada svenska intressen.

FRA:s internationella samarbeten har vid flera tillfällen granskats av SIUN, Statens inspektion för Försvarsunderrättelseverksamheten, som är det huvudsakliga granskningsorganet av FRA.

När FRA samarbetar med andra länder sker eventuell överföring av uppgifter på FRA:s villkor. Inget annat land får direkt tillgång till FRA:s inhämtningssystem eller till kablar som går genom Sverige. När material överförs till andra länder sker det enligt principer som kontrolleras av FRA.