Uppdrag om nationellt cybersäkerhetscenter

Regeringen gav den 26 september Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen i uppdrag att göra förberedelser för att kunna skapa ett nationellt cybersäkerhetscenter under 2020.


2019-10-01

Myndigheterna ska senast den 16 december 2019 gemensamt redovisa uppdraget.

Länk till pressmeddelande från regeringen:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/regeringen-inleder-arbetet-med-att-inratta-nationellt-cybersakerhetscenter/ Länk till annan webbplats.