Tredje gruppen unga IT-talanger nu i produktion

Sedan i höstas har de varvat studier med praktik på olika tekniska enheter på FRA. Nu kan myndigheten glädjas åt fyra nya IT-tekniker och en ny nätverkstekniker i produktion. I veckan var det dags för diplomutdelning till FRA:s tredje kull av unga IT-talanger.

Johan Agtorn

Johan Agtorn, chef på kontoret för drift och IT-infrastruktur.

2023-03-21

Hösten 2019, efter tre års svårigheter med att rekrytera Linuxtekniker, bestämde sig cheferna på kontoret för drift och IT-infrastruktur för att rekrytera unga IT-talanger direkt från gymnasiet. Syftet var att hitta rätt personer som de själva kunde utbilda för att täcka de rekryteringsbehov som fanns på kontoret gällande Linux.

– För att de unga talangerna skulle få upp ögonen för oss startade vi en kampanj under 2020 genom att föreläsa på Thorildsplans gymnasium. Det första året lyckades vi hitta fem talanger som var beredda att satsa på studier och praktik med en anställning på FRA som grund, säger Johan Agtorn, kontorschef.

Totalt 18 unga talanger har rekryterats

Tre år senare hade man utökat från att bara söka Linuxtekniker, till att även till hitta unga talanger inom nätverksteknik och Windows.

I dagarna var det dags för den tredje kullen av unga IT-talanger att få diplom från generaldirektör Björn Lyrvall. Efter några månader av praktik varvat med studier arbetar de nu skarpt på sina respektive enheter.

– Sammanlagt efter de här tre åren har vi tagit emot 18 IT-talanger varav 16 är kvar inom teknikavdelningen. Vi är nu fulltaliga i Linuxteamet och kan upprätthålla stabil IT-drift och förvaltning samt viss vidareutveckling genom att ha tillräckligt med resurser inom Linux, fortsätter Johan Agtorn.

Under åren som gått har informationsarbetet utökats till fler gymnasieskolor i Stockholm, vilket har medfört än mer kvalificerade sökanden och varje år söker mellan 90-140 till det som kommit att kallas för DIT-akademin. Även personer som har gjort värnplikt tas in, helst då inom någon sambandstjänst.

– Vi jobbar nu för fullt med att hitta fyra till åtta nya IT-talanger som börjar i höst. Ansökningsperioden är redan avslutad så nu pågår arbete med CV-granskning, intervjuer och tester. Tanken är att allt ska vara klart tills de går ut skolan i början av juni, säger Johan Agtorn.

Process från rekrytering till placering på enhet

  • Under våren sker föreläsningar på gymnasieskolor, CV-granskning, intervjuer och tester, allt enligt FRA:s rekryteringsprocess.
  • I månadsskiftet aug/sep börjar de unga talangerna sin provanställning och under tiden fram till jul studerar de sin tekniska inriktning: Linux, Windows eller Cisco nätverk, samt praktiserar på olika enheter inom kontoret för drift och IT-infrastruktur.
  • Efter jul placeras de på den förbestämda enheten och börjar jobba.
  • I mars är det examen och certifiering inom Linux Redhat, Cisco networking eller Windows, och provanställningen har då hunnit övergå till en tillsvidareanställning.