Therese Naess chef för Nationellt cyber­säker­hets­center

På regeringens uppdrag organiseras ett nationellt cybersäkerhetscenter, där ett antal myndigheter fördjupar sin samverkan inom cybersäkerhet. Nytillträdd chef för centret är Therese Naess som har lång erfarenhet av att bekämpa allvarliga säkerhetshot i samhället.

Bild på Therese Naess, chef nationellt cybersäkerhetscenter

2021-09-07

– Min stil som chef är att slå fast kursen och sätta ramar och mål. Det tror jag behövs när en ny och sammansatt verksamhet ska byggas upp, som Nationellt cybersäkerhetscenter, säger hon.

Centret ska samlokalisera delar av flera myndigheters nuvarande verksamheter och på så sätt skapa synergier, vilket är viktigt för säkerheten och samverkan i hela vårt samhälle.

– Att förbättra Sveriges cybersäkerhet är väsentligt, säger Therese Naess.

Therese har en lång karriär inom staten. I botten är hon utbildad jurist och polis. Efter sju år på Söderortspolisen gick Therese till Säkerhetspolisen där hon bland annat har haft chefspositioner inom verksamheter som bekämpar terrorism, inhemsk extremism och organiserad brottslighet.

Hon har också hunnit med att vara ambassadråd i Rom, chef för Säkerhetspolisens internationella samarbeten och på Migrationsverket var Therese chef för myndighetens internationella samarbeten och dessutom säkerhetschef.

Nationellt cybersäkerhetscenter ska samlokalisera delar av de verksamheter inom cybersäkerhet som pågår inom Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, FRA och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det sker i nära samverkan med FMV, PTS och Polismyndigheten.

– Vi välkomnar Therese till centret, säger FRA:s generaldirektör Björn Lyrvall. Steg för steg kommer bitarna på plats för att Nationellt cybersäkerhetscenter ska bli en plattform för förbättrad cybersäkerhet i Sverige.

Se provisorisk webbsida för centret: cfcs.se Länk till annan webbplats. dit denna länk leder.

Presskontakt: Säkerhetspolisens presstjänst, 010-568 79 00