Terrorhotnivån höjd till nivå 4 – högt hot

Säkerhetspolisen har beslutat att höja terrorhotnivån till 4. FRA deltar på flera sätt i arbetet med att motverka terrorattentat.

Logotyp FRA

2023-08-17

Signalunderrättelser har en viktig roll i bekämpningen av internationell terrorism som kan utgöra ett hot mot Sverige och svenska intressen. FRA:s signalspaning kan vara en förutsättning för att upptäcka hot.

FRA bidrar med underrättelserapportering som kan vara konkret kring olika typer av aktuella hot men som också kan omfatta andra verksamheter kopplade till terrorism och utvecklingen av internationell terrorism. FRA:s stöd möjliggör för Säkerhetspolisen att vidta hotreducerande åtgärder.

En av de uppgifter som FRA har inom ramen för signalspaningsarbetet är att följa hur internationell terrorism utvecklas, speciellt vad avser kopplingar till Sverige. Vi rapporterar såväl löpande till Säkerhetspolisen som i samband med enskilda händelser.

Vi arbetar också inom ramen för NCT, Nationellt centrum för terrorhotbedömning, tillsammans med Försvarsmakten/Must och Säkerhetspolisen.

FRA ingår även i Samverkansrådet mot terrorism tillsammans med andra myndigheter.

Säkerhetspolisen: Höjning av terrorhotnivån till högt hot Länk till annan webbplats.