Sommarlovön

Femton gymnasister spenderade en sommarvecka hos FRA på Lovön. Vi kallar det Sommarlovön.

Vi ville intressera ungdomarna för IT-säkerhet och ge inblickar i FRA:s övriga verksamhet. Vi betonade både vårt egna behov av kompetens på området samt den goda allmänna arbetsmarknad som väntar den som inriktar sig på IT-säkerhet.

Sommarlovönelever

2019-07-05

Efter en vecka (den sista i juni) hade ungdomarna fått en orientering i hur angrepp kan gå till och hur man kan gå till väga för att skydda sig själv och sin verksamhet. De hade en god kunskap från början och var mycket intresserade.

Veckan avslutades med grillning, tårta och diplom. Men inte förrän de redovisat ett grupparbete de hållit på med under hela veckan.

FRA hoppas ha intresserat de femton ungdomarna för frågor kring IT-säkerhet, och att vi betonat det stora behov av kompetens som finns på det området - både offentligt och inom näringslivet, både i Sverige och globalt.

Fotnot: Redan efter någon dag fann en av dem en tidigare okänd svaghet i en kommersiell programvara i ungdomarnas utbildningsmiljö, som FRA kunde rapportera till leverantören.

(Se ”Jobba hos oss”)

Klassrummet Sommarlovön
Somarlovöns lunchgrill fredagen 28: juli