"Samverkan är nyckeln till cyber­säkerhet"

"Samverkan" var generaldirektör Dag Hartelius tema när han den 20 april medverkade på ett seminarium om cybersäkerhet, anordnat av Luleå tekniska universitet, Luleå kommun och det lokala näringslivet.

2018-04-20

Dag Hartelius fokuserade sitt anförande på behovet av att bygga en starkare cybersäkerhet gemensamt där skilda samhällsfunktioner, privat och offentlig sektor samt enskilda hjälps åt. För att uppnå ett sammanhängande cyberförsvar måste vi dessutom skapa en gemensam styrmodell på området.

Dag målade upp hur en framtida cybersäkerhetnivå uppnås genom att tillämpa den typ av specialiserad verksamhet som FRA bedriver ned till ”digital vardagshygien”, som han uttryckte det:

- Om vi bara håller i budskap och slutsatser från dagens seminarium är glaset i alla fall halvfullt i fråga om det svenska cyberförsvaret, sa Dag.

Eftersom mötet tog plats på ett universitet var det naturligt att frågan om rekrytering inom cybersäkerhetsområdet kom upp.

- Det är redan nu brist på kompetens på området, sa Dag. Om några år blir det ännu värre, kan man lätt förutse. Eftersom utmaningen är lika stor för alla samhällssektorer, kanske man kunde skapa ett offentligt-privat högnivåråd med uppgiften att ta fram lösningar och samordna satsningar?

Bland övriga som medverkade i programmet fanns representanter för värdarna, Försvarsmakten, Saab, Internetstiftelsen i Sverige, Soff (Säkerhets- och försvarsföretagen), Försvarshögskolan och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).