RootCamp på FRA

Tre dagar av informationssäkerhet för gymnasister hos FRA

I morse kom 14 gymnasister från Stockholm Science and Innovation School i Kista. Under tre dagar (27-29 oktober) ska de få en övergripande orientering hos oss på FRA i informationssäkerhet, exempelvis olika attackmetoder och hur dessa förebyggs, upptäcks och hanteras. Kursen kallar vi RootCamp och tar plats på FRA:s huvudanläggning på Lovön, en bit väster om Stockholm. Lärarna hämtar vi ur vår ordinarie verksamhet.

RootCamp-elever fotograferade vid FRA:s anläggning på Lovön.

2021-10-27

Stockholms Science and innovation School låter deltagarna genomföra kursen på skoltid, som en del i deras utbildning. De går alla i gymnasiets andra eller sista år.

Med RootCamp förmedlar vi handfasta insikter i hur nätverk kan angripas och hur sådana händelser kan förebyggas. Vi vill också betona att kompetens inom IT-säkerhet är en bristvara hos många myndigheter, inom alla samhällssektorer och över hela världen. Dessutom hoppas vi att tanken väcks hos ungdomar med rätt kompetens och intresse att på sikt söka jobb på FRA och bli en del av Sveriges cyberförsvar.