Riksrevisio­nen har granskat gransk­ningen

Riksrevisionen har genomfört en granskning av kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten. Denna kontroll sköts av Siun, Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten. Siun är alltså det viktigaste granskningsorganet av FRA:s signalspaning. Försvarsunderrättelseverksamhet i Sverige utförs förutom av FRA även av Försvarsmakten, FOI och FMV.

2015-02-19

I sin rapport över granskningen konstaterar Riksrevisionen i sin övergripande slutsats att  Siun utför de uppgifter myndigheten har enligt lagstiftning och annat regelverk. De konstaterar vidare att försvarsunderrättelsemyndigheterna tar Siuns synpunkter på allvar och genomför åtgärder i enlighet med Siuns beslut.

- Det är positivt för oss att även granskningen av vår verksamhet i sin tur granskas, säger Dag Hartelius, generaldirektör för FRA. En ändamålsenlig och väl fungerande kontroll och granskning är nödvändig för en verksamhet som omgärdas av sekretess. Det är viktigt inte minst ur ett förtroendeperspektiv, tillägger han.

Riksrevisionen har några förslag till förbättringar, bland annat efterlyser man en ökad tydlighet i Siuns beslut och i användningen av vissa begrepp, till exempel vad som menas med observation och synpunkt.

- Det är klart att ju tydligare Siun är om sin granskning och vad synpunkterna avser, desto lättare är det både för oss och också för allmänheten  att ta till sig innebörden i besluten, och det minskar risken för missförstånd, säger Dag Hartelius.

Ladda hem rapporten här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!